ĂN CHẮC Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,1.500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :09-08-20
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
09-08-20 Kon Tum
Khánh Hòa
08-08-20Đà Nẵng: 755,
Quảng Ngãi: 120,
Đắc Nông: 237
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
347
07-08-20Gia Lai: 336,
Ninh Thuận: 735
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
718
06-08-20Bình Định: 421,
Quảng Trị: 959,
Quảng Bình: 686
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
564
05-08-20Đà Nẵng: 628,
Khánh Hòa: 611
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
633
04-08-20Đắc Lắc: 030,
Quảng Nam: 499
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
552
03-08-20TT Huế: 151,
Phú Yên: 962
Trúng TT Huế563
02-08-20Kon Tum: 673,
Khánh Hòa: 591
Trúng Khánh Hòa604
01-08-20Đà Nẵng: 315,
Quảng Ngãi: 412,
Đắc Nông: 755
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
457
31-07-20Gia Lai: 093,
Ninh Thuận: 228
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
414
30-07-20Bình Định: 362,
Quảng Trị: 324,
Quảng Bình: 221
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
441
29-07-20Đà Nẵng: 720,
Khánh Hòa: 464
Trúng Khánh Hòa398
28-07-20Đắc Lắc: 366,
Quảng Nam: 534
Trúng Quảng Nam887
27-07-20TT Huế: 422,
Phú Yên: 621
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
874
26-07-20Kon Tum: 680,
Khánh Hòa: 815
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
613
25-07-20Đà Nẵng: 979,
Quảng Ngãi: 233,
Đắc Nông: 426
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
488
24-07-20Gia Lai: 984,
Ninh Thuận: 868
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
659
23-07-20Bình Định: 782,
Quảng Trị: 593,
Quảng Bình: 466
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
632
22-07-20Đà Nẵng: 980,
Khánh Hòa: 120
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
654
21-07-20Đắc Lắc: 895,
Quảng Nam: 220
Trượt613
20-07-20TT Huế: 369,
Phú Yên: 589
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
372
19-07-20Kon Tum: 492,
Khánh Hòa: 688
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
506
18-07-20Đà Nẵng: 144,
Quảng Ngãi: 149,
Đắc Nông: 154
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
492
17-07-20Gia Lai: 819,
Ninh Thuận: 491
Trúng Gia Lai527
16-07-20Bình Định: 619,
Quảng Trị: 104,
Quảng Bình: 050
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
741
15-07-20Đà Nẵng: 057,
Khánh Hòa: 934
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
380
14-07-20Đắc Lắc: 252,
Quảng Nam: 865
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
547
13-07-20TT Huế: 213,
Phú Yên: 878
Trúng TT Huế413
12-07-20Kon Tum: 952,
Khánh Hòa: 818
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
586
11-07-20Đà Nẵng: 444,
Quảng Ngãi: 533,
Đắc Nông: 131
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
473
10-07-20Gia Lai: 130,
Ninh Thuận: 467
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
765
09-07-20Bình Định: 105,
Quảng Trị: 789,
Quảng Bình: 274
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
610